Mechanizmus pre vytvorenie vzorov v piesku

Mechanizmus pre vytvorenie vzorov v piesku

V kanadskej výskumné centrum Telus Spark je veľmi zaujímavý mechanizmus, ktorý kreslí rôzne vzory v piesku. Vo svojom základe - štyri motory umiestnenými v rohoch štvorcové misky, ktoré sa otáčajú cievky a linky. Grove konce pripojené k jednej zaťaženia, ktorý sa pohybuje medzi cievkami, v dôsledku rozdielu v ťahu každého z lesa. Systém je riadený LinuxCNC, ktorá umožňuje naprogramovať na vytvorenie rôznych vzorov a dizajnov.