Obrazy postáv | počítače

Kresliť obrázky postáv vynájdených v ranom programátori 60g. minulého storočia. Toto umenie vzniklo takmer okamžite s príchodom prvých počítačov. V tomto prípade sa len znaky zahrnuté v ASCII tabuľke slúži k kresliť obrázky. Pseudographics vďačí za svoj vzhľad vďaka schopnosti prvých počítačov nezobrazujú grafiku.

Obrazy postáv | počítače

Približne 80 g na začiatok. Medzi programátorov tej doby sa stala ľudová zábava písať programy, ktoré zadané parametre namaľovaný obraz textové znaky. Obrázky maľované takým spôsobom, sa nazývajú znakovej sady ASCII grafiku alebo grafiku.

V súčasnej dobe je umenie je stále nažive a stále veľké pole pôsobnosti. Napríklad, to je teraz populárne používať obrázky postáv na komunikáciu v sociálnych sieťach. Poslať ako darček na stene v kontakte alebo iné sociálne siete krásne kvety alebo roztomilé zvieratká z pseudo bude príjemné prekvapenie pre svojich priateľov.

_______________________ _______________________ ** $

_____________________ **** $ B $ _____________________

________ * $$ ************ $$ ** BB____________________

________ * $ ************* $ *** $ B____________________

_______ ********** $$$ ** $ ** $ B $ _____________________

______ *********** $ BBB *** $ * _______________________

* $$ **** $$ BB $ ****** $ ***** $ ________________________

$ B ***** $ * $ Bo $ $ ***** ** $$$ * ________________________

_ $ B **** B ****** $ ooo * `* $$ * _________________________

___ * * $$$$$ $$$ *** oo``` * $ * _________________________

___________ $$ *** `` `` ***** ________________________

__________ _________________ * *************** ** $$$ _

**************** _________ _______________ * $ * _ * $$$$

________ *** `` `` `******** $ ______________ * * * $ ___ $$$

________ *** `` `` $ * ********** ** ______________ ___ * $$

_________ *** `` `` ************* ** ____ _____________ $

__________ *** `` `` ************* ** ______________ ___

___________ *** `` `$ * $ ***** ******* **** __ __ _______ **

_________ ** *** `$ * $ $ ************ ******* ** _______ _ _________ *** $ ***, * $ ******* *********** `$ ________ **

__________ *** *** $ $ $ ******* `****** ** $ ** ________ _

___________ ** *** $ $ $ ****** `` `` $ * ******* ****** ___ __

___________ ** *** $ $ $ ***** `` `` $ * $ * $ *** ******* ______

________ * `` `` * ** ** * `` * `` * `` `` `*** **** ___________ *

Obrázok znaky - pes

11111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶711111111

111111111111111111111¶¶ґґґґґґґґ¶¶¶ґ11111

11111111¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶ґґґґґґґґґґґґ¶¶ґ1111

11111¶¶¶ґґґґґґґ¶¶11¶ґґґґґґґґґґґґґґ¶¶ґ111

111¶¶ґґґґґґґґґґґґ¶¶¶ґґґґґґґґґґґґґґґ¶¶ґ11

11¶¶ґґґґґґґґґґґґґґ¶¶ґґ¶¶¶¶ґґґґґґґґґ¶¶ґ11

11¶ґґґґґґґґґґ¶¶¶ґґ¶¶ґґ¶¶¶¶¶ґґґґґґґґ¶¶ґ11

11¶ґґґґґґґґґ¶¶¶¶¶ґґ¶¶ґґ¶¶¶ґґґґґґґґґ¶¶ґ11

11¶ґґґґґґґґґґ¶¶¶ґґґ¶¶¶ґґґґґґґґґґґґ¶¶¶¶ґ1

11¶¶ґґґґґґґґґґґґґґ¶¶1¶¶¶ґґґґґґґґ¶¶¶11¶¶1

111¶¶ґґґґґґґґґґґґ¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶1

1111¶¶ґґґґґґґґґ¶¶¶ґ11111111111111111111¶

1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111111111¶

1111¶1111111111111111111111111111111111¶

111¶¶111111111111111111111111111111111¶¶

111¶¶111111111111111111111111¶¶111111¶¶ґ

1111¶¶11111111¶¶111111111111¶¶11111¶¶¶ґ1

11111¶¶1111111111¶¶¶¶¶11111¶¶111¶¶¶¶¶ґ11

1111111¶¶1111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ґ11111

11111111¶¶¶¶¶1111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶ґ1111111111

ASCII grafika - Žaba

__ $$$$ _____________________________________

_ $ ___ $ _____________________________________

$ __________________________________________

$ __________________________________________

$ __________________________________________

$ __________________________________________

_ $ ___ $ _____________________________________

__ $$$ ______________________________________

___ _ $$$ $$$ $$$ $$$ ___ $$$$$ __ ___ _ $$$ $$$ $$$ ___

_ $ ___ ___ $ $ ___ ___ $ $ ___ __ $ $ $ _____ ___ ___ $$ $$ _

_ $ ___ $ _____ __ $ __ $ __ $ ___ ___ $ $ _____ $ $$ ___ $$ _

_ $$$$$ _____ __ $ __ $ __ $$$$ $$$$ ___ ___ $ $ _ $ _ $ _ $ _

_ $ ___ $ _____ __ $ __ $ __ $ ___ ___ $ $ ___ $ $ _ $ _ $ _ $ _ $ _

_ $ ___ $ _____ __ $ __ $ __ $ ___ ___ $ $ ___ $ $ _ $ _ $ _ $ _ $ _

_ $ ___ ___ $ $ ___ ___ $ $ ___ __ $ $ ___ ___ $ $ _ $ __ $ __ $ _

_ $$$ $$$ $$$ ___ ___ $$$$$ $$$$$ __ _ _ $$$ $$$ $$$ _ $ _

$$$$$$ ____ __ $$$$$$ $$$ ___ ___ $$$ $$$ ___ $$$ __ $

_ $ _ $ ___ ___ $ $ $ ____ __ $ ___ ___ $ $ ___ ___ $$ $$ ___ $

____ _ $ $ $ _____ ___ __ $ $ __ $ __ _____ $ $$ ___ ___ $$ $ ____ _ $ $ $ _____ ___ __ $ $ __ $ __ _____ $ $ _ $ _ $ _ $ ___ $

____ _ $ $ $ _____ ___ __ $ $ __ $ __ _____ $ $ _ $ _ $ _ $ ___ $

____ _ $ $ $ _____ __ $ ___ __ $ $ __ _____ $ $ _ $ _ $ _ $ ___ $

_ $ _____ $ ___ ___ $ $ ___ ___ $ $ ___ ___ $ $ __ $ __ $ ____

$$$ $$$ ___ _____ $$$$$$$ ___ ___ $$$ $$$ $$$ _ $ _ $ __

ASCII art - Šťastný Nový Rok!

___________________ $$$$$$$$$$$$

_______________ $$$$$$$ ______ $$$$$

___________ $$$$$$ ______________ $$$$$$$

__________ $$$$ ______________________ $$$$

_____________________________ ________ $$ $$$

______ $ ______________________________ $$$$

______ $ _______ ____________ $$$ $$$$$$$$$

____ $ $$ ________ _______ _____________ $ $

___ $ _____ __ $$$ $$$ $$$ ____ __________ $ __ $

___ ___ $ $$ ________ $$ _______ $ _____ $ o $ ___ $$$$

___ ___ $ $$ $$ ________ ________ ____________ $ $$$

___ $ _____ _ $$$ $$$$ __________ ___________ $ $$

___ __ $ $ _______________________ $$$$$$$$$

___ $ _____________________ $$$

__ $ _______________________ $$$$$$$$$

__ $ ______________________ _______ $$ $$

$ _____________________ _ $$ ___ __ $ $$$$$

_ $ ____________________ $$$$$$ ____ $$$

$ ______________________ $$

$ $ ________________________

$ _________________________ $$

__ $ _____________________ $$$

____ $ _________________ $$$$$$$$$$

$ _____ _______________ __________ $ $

______ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Pseudographic - ježko

____________ $$$$$$

__________ $$$$$$$$$$$$

________ $$$$$$$$$$$$$$$$

_______ $$$$$$$$$$$$$$$$$$

______ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

_____ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

____ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

___ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

__ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

__ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

__ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

_ __ $$$$ $$$$ $$$$$ __ _______ $$$$$$

_ $$$$$ __ __ __ $$$$$$ $$ __ $$$$ $$$$$

$$$$$$$ ____ $$$$ $$$$$$$ __ __ $$$$$$

$$$$$$$$ $$$$$$$$ __ _______ $$$$$$$

$$$$$$$ ____ $$$$ $$$$$$$ __ __ $$$$$$

$$$$$$ $$$$$$ __ $$ __ __ __ $$$$ $$$$$$

_ __ $$$$ $$$$ $$$$$ __ __ __ $$$$ $$$$$

_ $$$ $$$$ __ __ $$$$$$ $$$$$$ _______

__ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

__ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

___ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

_____ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

_______ $$$$$$$$$$$$$$$$$$

_________ $$$$$$$$$$$$$$

Obraz zo znakov - veľkonočné. _______________________________________ _____ $ $$ _

______________________________________ $ _ $ $$ _____

$$$$$ _____ ____ ____ $$$$$$ ______ $$$$$$$$ $$ __ ___ $$ $

$$ ___ _____ _ $ $ $ _________ ______ $$ _ $$$$$ _____ ___ $$ $

$$ _ ______ _____________ $ ____ $$$ ___ $ ___ ___ $$ _ $$$$$

$$ $$$ _____ $ ______ $ ________________ _________ ___ $$

$ _____ $ ______ $ ___________________ ___________ $ $ __

_ _ $$ $$$ _____________ ______ $ _______ ___________ $ $ _

_____ _____ $$$$ _________ $$ $ ________ ___________ $ $ _

$ ______ _ ____ $$$$ $$$$$ ____ _______ $ ____________ $ $ _

______ $ $$ $$ _ _ _ $$$ $$$ $$ __ ___ $$$$$ $ ______________ _

_______ _______ __ $$$$$$ $$ $$$ ___________________ $ _

$$ ______ _________ ____ $$$$$ $ ______ ___________ $ $ __

_____ ____ _ $ $ $ __ ____ _____ $ $$ ____ __ $ $ _________ $ ___

_______ ___ ____ $$ $$ _____ $$$$$$$ $ __ ___ $$ $ _________

________ __ $$$ $$$$ $$$$ __ _ $ $ _______ ________ ____ $$$

$ _________ ____________ ______ $$ _ $ ______ $ ______ $$$

________ $ ______ ____________ $ $$ ____ _________ $$$$$

_________ __ $$ $$$$$$$ ___________ _________________

________________ ______ $$ $$$ _____________________

__________________ $$$$$$ ________________________

ASCII ART pes.

_________ $$$ ___________ $$$

________ _________ $ ___ ___ $ $ $

$ ________ ____ ____ $ $$$$$$$$$

________ ___ ___ $ $ $$$$$$$$$$$

_________ $$$$$$$$$$$$$$$$$

__________ $$$$ (O) $$ (O) $$$$

__________ $$$$$$$$$$$$$$$

__________ $$$$$ _ _ O $$$$$$

__________ _ $$$ $$$ _ $$$$$$

___________ __ $$$$$ $$$$$

______ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

____ __ $$$$$$ $$ _ _ $$ $$ __ $$$$$$

__s $$$$$$ __ __ $$$$$$$$$$ $$$$$$ s

_S $$$$$$ __ __ $$$$$$$$$$$$ $$$$$$ s

__s $$$$$ __ __ $$$$$$$$$$$ $$$$$$ s

___ s $$$$ __ __ $$$$$$$$$$$ $$$$$ s

_____ $$$$ __ __ $$$$$$$$ $$$$$$

_________ __ __ $$ $$$$ $$$$$$

_______ $ V $$$$ ____ $$$$$$ V $

_ $$$ __ $$$ V $$$$$$$$$$$$ V $$$

$ ___ $ § $$$ V $$$$$$$$$$$$$ V $$$$ _ $$$

$ ____ $$$$$ V $$$$$$$$$$$ V $$$$$$ ___ $

$ ____ $$$$$$ V $$$ V $ S $$$ V $$$$$$ ____ $

_ $ ____ $$$$ V ___________ V. $$$$$ ____ $

__ $ ___ $$ VV _____________ V $$$$ ___ $

___ $$$$ V ________________ V $$ ___ $

_________________________ V $$$$

Bear

________________8888888888

____________888888888888__888888

__________888888888888__8888 ________8888888888__888888

____8888888888__88888888

__88__88888888888888

88888888888888

88888888888888____8888888888

__888888888888888888888888888888

______8888888888888888888888888888

____88888888888888888888888888888888

____8888888888888888________88888888

____88888888888888__88888888__888888

____888888888888__888888888888__8888____88

______8888888888__888888888888888888__8888

______888888888888__8888888888888888__8888

______888888____8888__888888888888888888

______888888____________88888888888888

__8888888888______88888888888888

____88888888______888888888888

Na obrázku znaku - psa.

_______0__o_o__o_0_0_o_o__0

______0___o__o__o0_0__o_o__0

_____0___o__o_o__0_0__o___o__0

____0_o___o___o__0_0___o___o__0

____00o0000o00o0 o0_0o00o00oo0oo0

___000o0o00000o000_000o00o0o000o0

___00000o000o000o0_000o000o00000o0

___0o00oo00o0o00o0__0000o0o0o00000

___0o0o00000o00 o0___000o0o0o0o0o00

____0o0o0000o0o0_____0000o00o00o0

_____0000o0000________ 00o000o000

______0000000___________0000000

________00______ FOR _________ 00

00 ______ _______00____ YOUNG

______00_____________________00

_____00_______________________00

____00_________________________00

_000000______________________00000000

... .... ... ... ......... $

$ ... ... ... ... ... ... $ $

$$ ... ... ... ... ... ... $ $

$$$ ... ... ... ... ... ... $ $

$$$$ $ ... ... ... ... ... ... $

$$$$$ $ ... ... ... ... ... ... $

$$$$$$$$$$$$$$$ ... ... ... ... $ $ $ $ $ ... ...

$$$$$$$$$$$$$$ ... ... ... ... ... ... ... $

$$$$$$$$$$$$$ ... ... ... ... ... ... ... $

$$$$$$$$$$$$ ... Z ...... ... ... ... $

$$$$$$$$$$$ ... Day ... ....... $

$$$$$$$$$$ Defender ... ... ... $

$$$$$$$$$$$ vlasť ... !!! .... $

$$$$$$$$$$$$ ... ... ..................... $

$$$$$$$$$$$$$ ... ............... ... ......... $

$$$$$$$$$$$$$$ ... ... ... ... ... ... .......... $

$$$$$$$$$$$$$$$ ... ... ... ... $ $ $ $ ... ... .. $ $ $ ...

$$$$$ $ ... ... ... ... ... ... $

$$$$ $ ... ... ... ... ... ... $

$$$ ... ... ... ... ... ... $ $

$$ ... ... ... ... ... ... $ $

$ ... ... ... ... ... ... $ $

... ... ... ... ... ... $

POZDRAVLYAYU__S __________

___888888________8888888___

_888___8888_____888__8888__

8888____8888___8888___8888_

8888____8888___8888___8888_

_88_____8888____88____8888_

________8888__________888__ _______8888__________8888__

_____8888_________8888_____

___888____________8888888__

__88__________________8888_

_888888888888__________8888

8888888888888__________8888

8888888888888__88______8888

______________8888_____8888

______________8888____8888_

_F_E_V_R_A_L_YA_888__8888__

_________________888888____

Pseudographic - 23. februára

______________________________________________ $ $

$ _____ $$$ _________ ________ $$$$$$ $$$$$$ $ _________

$ ____ $ ___ $ ___ $$$ __ $ ____ $$$ ___ __ $ $ _____ $ ______ $ _ $

$ ____ __ $ $ ___ ___ $ $ _ $ _______ $ ___ $ _ $ _ $ _____ $ ______ $

$ ____ __ $ $ ___ ___ $ $ _ $$$$$ $$$$$ ___ $$$$$$ __ _ ___ $$$$ $

$ ____ __ $ $ ___ ___ $ $ _ $ ____ __ $ $ ___ $ _ $ _ $ $ _____ ___ __ $ $

$ ___ __ $$$$$$$ $$$ __ $ ____ __ $ $ ___ $ _ $ _ $ _____ $$$$ $ ___

$ ___ $ _____ $ _________ _______ $$$$$ $ $$$$$$ _________

______________________________________________ $ $

______________________________________________ $ $

____________ _____ $ $ $ $ _________ ___ _____________ $ $

$ ____________ $$ ___ $$ __ $$$$$ __ $ ___ ___ $ $ $$$ _______

$ ____________ $ _ $ _ $ _ $ __ $ ___ ___ $ $ __ $ __ $ __ $ _______ $

$ ____________ $ __ $ __ $ __ $$$ ___ ____ $$$ $$$$$ $ _______

____________ _____ $ $ $ $ ___ __ $ __ $ ___ ___ $ $ _ $ $ _______

____________ _____ $ $ $ $$$$$ __ __ $ ___ __ $ $ __ $ _______ $

______________________________________________ $ $

_____ ___ $ $ $ $ ____________________________________

_____ ___ $ $ $ $ ________________ _______________ $$$$$

$ _ $ ___ ___ $ $ ___ ____ $ ____________ $ $ $ ______________

$ _ $ ___ ___ $ $ ___ ____ $ ____________ $ $ $ ______________

_ $ $ $ ___________ ____________ _______________ $ $$$$$

$ __ $ _________ $ ____ _____________ $ $ $ ______________

___ _____ $ $$ $$ $ ______________ ______________ ____ $ $

$ $$$$$ _____ ________________ _______________ $ $$$$$

______________________________________________ $ $

______________________________________________ $ $

$ _________ $ $$$ __________________________________

$ ________ $ ___ __ $ $$$$ $$$$$ ________ _________ __ $ $$$

$ ________ __ $ ___ ___ $ $ ___ $ _ $ $ $ $ _ ______ _____ __ $ __ $ $

$ ________ $ ___ __ $ $ ___ ___ $ $ _ $ _ $ ______ $ ______ $$$ __ $

$ ________ $ ___ __ $ $$$$ __ $ ___ $ ___ $$$ $$$$ __ ___ __ _ $ $ $

$ _______ $$$$$$$ _ $ ______ $ ______ $$$$ ___ $ _ $ _ $ __ $ __ $ $ _______ $ _____ $ _________ $ _ $ _ $ ______ ________ $ $$$$

$ _____________________ $$$$ $$$$$ __ ______________ $

______________________________________________ $ $

_____________ s $$ s __________ s $$ s

____________ $$$ $$ ________ $$ $$$

____________ $$$$ __ $$ ____ __ $$ $$$$

____________ $$$$ ____________ $$$$

$$ _________. S $$$$$ s ________. S $$$$$ s ________ $$

__ $$ _____ s $$$$$$$$$$ s ___ s $$$$$$$$$$ s ____ $$

____ __ $$ $$$$$$$$$$$$$ __ __ $$ $$$$$$$$$$$$$

$$ __ __ ____ $$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$ __ $$

__ $$ __ ________ $$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$ __ $$

$$ __ $$ ____ __ $$ $$ $$ ____________ __ __ $$ $$ ____ $$

$$$$$ _____. $$ $$ __ __ $$ $$ ____________ ______ $$$$

$$$ ______ __ __ $$ $$ $$ $$ ________ __ __ $$ $$ ______ $$

______ ____ $$$$ $$$$$$$$ _ _ $$$$$ $$$$ $$$$ _____ ____

_____ $ __ _______ $$ $$ $$ ____ ____ _____ $$ $ _____ __ $$

______ _______ $$ ____ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ __ ____ _____

_____ _______ _ $$ $$ $$ $$ ____ ____ __ $ __ $$ $$ $$ _ _____

____ __ $$ $$ $$ _______ ____ __ $$$$$ $$$$ _ $$ __ $$ _____

______________________________________________

___ $$$$ __ $$ __ __ $$$$ $$$$ ____ __ __ $$ $$$$ $$$$ _____

__ __ $$ $$ _ _ $$ $$ __ $$ _ $$ _____ $$ __ $$ _ _ $$ $$ __ ____ $$

__ __ $$ $$ _ $$$$$ __ $$ _ $$ ___ $$$$ __ $$ _ $$$$$ __ ____ $$

__ __ $$ $$ _ _ $$ $$ __ $$ _ $$ __ $ __ __ $$ $$ _ _ $$ $$ __ ____ $$

_ $$$ $$ __ _ $$ __ __ $$$$ $$$$ __ __ $$$ $$ _ $$ __ _____ $$$$

____ ____ $$ $$

___ $$ ______ $$

____ ____ $$ $$

_____ $$$$$$$$$$$$

____ $$$ $$$$$ _ _ $$$$$$$$$ _____________ $$$$$$$$

__ $$$ $$$$ ___ ___ _________ $$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$

_ $$ $$$ ___________ ___________ _____________ $$$$$ $$$

__ ______ $$$$$ $$$ $$ _______________________________

___ _ $$$$$$$$$ $$ $$$ _______________________________

_____________ ____ $$ $$ $$ __________________ ______ $$$

______________ $$ ____ ____ $$ $$ $$ ____________ _____ $$$$

_______________ ___ ____ $$ $$ $$ $$ _____________ _____ $$$$

________________ $$$$$$$ __ __ ___ $$ $$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$

_______________ $$ _ _ $$ $$ __ _______ $$ $$ $$ __ ____ __ $$ $$$

______________ __ $$ $$ $$ $$ _ _ _______ __ $$ $$ $$ _____ __ $$

_____________ __ $$ $$ $$ $$ _ _ _______ __ $$ $$ $$ ______ __ $$

____________ _ $$$$$ _______ $$$$$$ $$$$$$ $$$$$$ ______

pseudographics krava

_____________________88888888_____________________ ____________________88____88______________________

____________________88____88______________________

_____________________8888888______________________

______________________88__88______________________

____________________88____88______________________

__________________888____8888_____________________

__________________________________________________

__________________________________________________

____________688888____________8888________________

_________888888888888_____888888888886____________

________88888888888888___88888888888888___________

_______888888888888888868888888888888888__________

_______888888888888888888888888888888888__________

_______888888888888888888888888888888888__________

_______888888888888888888888888888888888__________

________8888888888888888888888888888888___________

_________88888888888888888888888888888____________

___________8888888888888888888888888______________

______________8888888888888888888_________________

_________________8888888888888____________________

___________________888888886______________________

______________________8888________________________

_______________________8__________________________

__________________________________________________

___8888888888_888888888___88888888_____88888888___

__8____88____8_88__________88____8____88_____8____

_______88______88__________88_________88_____8____

_______88______8888888_____88_8888_____8888888____

_______88______88__________88____88_____88___8____

_______88______88__________88____88___888____8____

_____88888____888888888___88888888__888____88888__

__________________________________________________

___ §§§§§§§§§§§

__§§§ _________ §§§§§§§§§§§§§

_§§ ____ ____ §§§§ §§§c§§§§ ___ §§§

§§ ___ ____ §§§§§§§§ §§d§ _______ §§

§ ___ ___ §§§§§§§§§§§__§§__§§§§§ §§

§ ___ ____ §§§§§§§§§§ §§§§§§§§§ ___ §

§ ___ ___ §§§§§§§§§§__§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§

§ ___ ___ §§§§§§§§§§_§§§§§§§§§§§ §§§§ ____ §§§

§ ____ _____ §§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§ ___ ___ §§§§ §§ §§ ____ ____ §§§§§§§§§§§§ §§§§§§ ___ ___ §§§§§§§ §§

_§§ ____ §§§§§§§§§ ___ §§§§§ ______ §§§§§§§§§__§§

__§§ ____ §§§§§§§ ___ §§§§__§§§__§§§§§§§§§§§_§§

___ ____ §§ §§§§§§__§§§ ___ §§§§§__§§§§§§§§§§_§§

____ ____ §§ §§§§§__§§__§§§§§§§§_§§§§§§§§§§_§§

_____ §§ ____ §§§§__§§_§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_§§

______ §§§ ___ §§§§_§§_§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_§§

________ §§ ___ ___ §§ §__§§§§§§§§§§§§§§§§§_§§

_________ §§__§ ___ ___ §§§ §§§§§§§§§§§§§§_§§

__________ §§__§§§__§§§ ___ §§§§§§§§§§§_§§

__________ §§_§§ ______ §§§ ___ §§§§§§§§_§§

__________ §§§§ _________ §§§ ___ §§§§§_§§

__________ §§§ ____________ §§§__§§§_§§

__________ § ________________ §§§_§_§§

_____________________________ §§_§§

______________________________ §§§§

_______________________________ §§

_______ 8. 8888 $$$$$ $$$$ $$$ __ $$ 88888880 _________

____ $$$ 88880000088888 88800000008888 $$ $$$ __ ___

__ $$ 888000000000000 8880000000000088888 $$ $$ ___

_ $ $$ 88000000000000000888 8800 biliónov $$$$ _

_ $ $ 8800000000000000000888 8000000000000000 $$$ _

$ 8 000000000000000 $ 80000000000000000000888 $$$$

8000000000000000 $ $ 80000000000000000000888 $$$$

8000000000000000 $ $ 80000000000000000008888 $$$$

_ $ _ $$$$$ 8000000000000000800000000000000008888

__ $ ___ $$$$$$ 800000000000000000000000000000888

___ $ _____ $$$$$$$ 80000000000000000000000008888

_____ $ ______ 880000000000000000000888 $$$$$$$$$

_____ $$ __________ 88000000000000000088 $$$$$$$$

__ _____ $$ 88000000000000088 $$$$$$ _____________

_________ $$ 88000000000888 $$$$$ __ _____________

___________ _________________ $$$$ $$ 88800000088

____________ _ $$$ $$$$ 8880008 __________________

________________ ________________ $$$ 8808 $$$ ___

__________________ ____________________ $$ 888 $$

____________________ $$ $ $ 8 ____________________

______________________ $ $ 8 ___________________

Na obr srdce značky

ґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ґґґґґґґ

ґґґґґґ¶¶¶¶¶ґґґґґґґ¶¶¶ґґґґґґґґґґґґ¶¶¶ґґґґ

ґґґґґ¶¶¶¶¶¶¶ґґґґ¶¶ґґґґґ¶¶ґґґ¶¶ґґґґґґ¶¶ґґ

ґґґґґ¶¶ґґґґ¶ґґґ¶¶ґґґґґґ¶¶ґґґ¶¶ґґґґґґґ¶¶ґ

ґґґґґ¶¶ґґґ¶¶ґґ¶¶ґґґґґґґ¶¶ґґґ¶¶ґґґґґґґґ¶¶

ґґґґґґ¶ґґґ¶ґґґ¶ґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґ¶ ґґґґ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ґґ¶¶ґґґґґґґґґґґґґ¶¶ґґґґ¶

ґґґ¶ґґґґґґґґґґґґ¶ґ¶¶ґґґґґґґґґґґґґ¶¶ґґґґ¶

ґґ¶¶ґґґґґґґґґґґ¶¶ґґ¶¶ґґґґґґґґґґґ¶¶ґґґґґ¶

ґ¶¶ґґґ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ґґґґ¶¶ґґґґґґґґ¶¶ґґґґґґ¶

ґ¶ґґґґґґґґґґґґґґґ¶ґґґґґ¶¶¶¶¶¶¶¶ґґґґґґґ¶¶

ґ¶¶ґґґґґґґґґґґґґґ¶ґґґґґґґґґґґґґґґґґґґ¶¶ґ

ґґ¶ґґґ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ґґґґґґґґґґґґґґґґґґ¶¶ґґ

ґґ¶¶ґґґґґґґґґґґ¶ґґ¶¶¶ґґґґґґґґґґґґ ¶¶¶ґґґґ

ґґґ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ґґґґґ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ґґґ

___ $$ @@ @@ $$ ____ ______

__ $$ @@@ @@ -_- $$$$ ____

_ $$ @@@ @@@@ -_- $$$$ ___

$$$ $$$ @@@@@ -_- @@@ __

-_- @@@@ @@@@ $$$ $$$$ _

@@@ $$$ $$$$ _ -_- @@@@@

$$$$ $$$$ @@@ @@@@ -_- _

$$$$$$ $$$$ @@@ @@@ _ -_-

$$$$$ _ @@@ @@@ $$$ __ -_-

__ $$$$ - @@@ @@ -_- $$$ __

___ $$$$ @@@ @ -_- $$$$ ___

_____ $$$ @@@ -_- @ $$ ___-

________ _____ $$ $$ @@@

_-- $$ ______ $$ - $$ ______ @

--- $$ $$ $$ _______ _________

$ __-- $$$ _____ $ _________

____-- $ ____ $$$ _________-

________ __ $ $$ __________

_____- $$$$$ __ $ __________

____ __- $$$ $$ _ $ __________

$$$$$ ____ ___ _____ $ $$$$$

____ $$$ ___ ____ $$$ $ _ $$$$$

_____ ____ $ $$ __ $$ ____ $$$$

______ $ ___ $ _ $$ $$ ________

$$$ _________ ___________ $

____________ _________ $$

$ _________ ______________

$ _________ ______________

$ ________ _________ ____ $$$

_______ $ _______ ___ $$$$$$

__ ______ ______ $ $ ______ $$

_____ $$$$ _ $ _____________

_____ __ $$ $$$ ___________

_____ _____ $ $$ __________

____ _______ $ $ _________-

____ $ ___________________

obrázkové symboly flower

____________________________0_______________________________

___________________________000______________________________

___________________________000______________________________

__________________________00000_____________________________

_________________________00000000___________________________

________________________0000000000__________________________

_______________________0000000000000________________________

____________________0000000000000000000_____________________

__________________00000_000000000___________________________

________________________0000000000__________________________

______________________00000000000000________________________

____________________0000000000000000000_____________________ __________________000000000000000000000000__________________

_______________0000000000000000000000__0000_________________

______________________000000000000000_______________________

_____________________000000000000000000_____________________

___________________ __________________ 0000S_NOVYM_GODOM00000

________________00000000000000000000000000000_______________

_____________00000000000000000000000000000000000____________

___________000000____000000000000000000_____________________

____________________00000000000000000000____________________

__________________0000000000000000000000000_________________

________________00000000000000000000000000000_______________

_____________000000000000000000000000000000000000___________

___________00000000000000__000000__0000000000000____________

____________________________00000___________________________

____________________________00000___________________________

znak grafické vianočný strom

____ $$$$$$$$$ ____

____ $$$$$$$$$ ____

______ $$$$$ ______

______ $$$$$ ______

______ $$$$$ ______

______ $$$$$ ______

____ $$$$$$$$$ ____

____ $$$$$$$$$ ____

_________________

_ ___ $$$$$$ $$$$$$ _

$$$$$$$$ _ $$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$

_ _ $$$$$$$$$$$$$$$

___ $$$$$$$$$$$ ___

_____ $$$$$$$ _____

_______ $$$ _______

________ $ ________

_________________

$$$$$ __ ___ __ $$$$$

$$$$$$ $$$$$$ __ _ __

___ $$$$$$$$$$$ ___

_____ $$$$$$$ _____

______ $$$$$ ______

______ $$$$$ ______

______ $$$$$ ______

_________________

_____ $$$$$$$ _____

___ $$$$$$$$$$$ ___

$$$$$ __ ___ __ $$$$$

$$$$$ __ ___ __ $$$$$

$$$$$ __ ___ __ $$$$$

___ $$$$$$$$$$$ ___

_____ $$$$$$$ _____

_________________

$$$$$ __ ___ __ $$$$$

$$$$$ __ ___ __ $$$$$

$$$$$ __ ___ __ $$$$$

$$$$$ __ ___ __ $$$$$

$$$$$$ $$$$$$ __ _ __

___ $$$$$$$$$$$ ___

____ $$$$$$$$$ ____

____ $$ ___ ___ $$ $$

___ _ $$$$ $$$$ $$$$ _ ______ $ ___ ___ $ $

__ $$$$$$$$$$$$$$$$ ____ __ __ $$ $$ $$$

$$$ __ _ ___ $$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$

$$$ __ _ __ $$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$ __ $$$

__ __ __ $$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$ $$$

__ __ $$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$ ___ $$$$$$$$$$$$$$ ___ $$$$$$$$$$$$$$

____ $$$$$$$$$$$$ _____ $$$$$$$$$$$$

______ $$$$$$$$ ________ $$$$$$$$$$

_________ _______________ $$ $$ $$ ____

_____ __ $$ $$ $ _____ _____ ___ $ ___ $$$$$$ $

_ $$$$$ ___ ____ $$ $$ ___ ___ $$ $$ __ __ $$ $$$

$$$ $$$ _ __ ___ _ $$ $$$$ $$$$ $$$$ _ _ __ $$ $$$

$$$ $$$$ _ _ __ $$ $$$ $$$$ __ _ $$$$$$$$$$$$

$$$$ _ $$$ $$$ $$ _ __ _ __ $$$ $$$$$$$$$$$$

$$$ $$$ _ _ _ _ $$ ___ $$$$$$$$$$$$$$$ $$$$

$$$ $$ __ _ $$ _ _ __ $ __ $$$$ $$$$$$$$$$$$

___ _ $$ $$ _ _ $$ $ __ $ _ _ $$$$$$$$$ $$$$$

____ $$ _ $ _ $ _ _ $$ $$ __ $$ ____ __ $$ $$$$

_____ _ _ $$ $$$ $$ $$$ $$ _ _____ __ $$$$

______ $$ _ _ $$ $$ ______ $$ _ $$ __ $$